Disable Preloader

EU projekti

Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije društva Bineko d.o.o.Naziv projekta: Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije društva Bineko d.o.o.
Naziv korisnika: Bineko d.o.o.
Rezultati i ciljevi projekta:
Projekt „ Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije društva Bineko d.o.o. jedan je od ključnih koraka društva u provedbi razvojne strategije poduzeća na području energetske učinkovitosti. Projektom će se povećati korištenje obnovljivih izvora energije što će se ogledati u godišnjoj proizvodnji od 546,53 MWh iz energije sunca, a čime će se osigurati energija za vlastitu proizvodnju te će isto rezultirati smanjenjem emisija ugljičnog dioksida od 127,89 tona godišnje.

Provedba ovog projekta će neposredno doprinijeti povećanju korištenja tehnologija s manjom emisijom ugljika u proizvodnji energije, koristeći obnovljivu energiju sunca i povećanju sigurnosti opskrbe energijom u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta: 482.346,15 EUR
Iznos sufinanciranja projekta: 253.283,08 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 06.svibnja 2022. godine do 30.04.2024.

Programski partneri ovog Projekta su Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) iz Republike Hrvatske i Norveška uprava za Vodne resurse i energiju koja je partner države darovateljice.

KONTAKT:
Alessandro Maria Libero, Voditelj projekta
E-mail:alessandro.r@bineko.com.hr
Republika Hrvatska, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
E-mail: energija@mrrfeu.hr

Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu


Završetak projekta „Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“Nositelj projekta: Bineko d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 78.619.569,25 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 62.897.323,48 kn
EU udio u financiranju projekta: 28.395.564,66 kn
Razdoblje provedbe: 1. prosinca 2017. – 1. listopada 2020.
Kontakt osoba: Jozo Vujeva, direktor, bineko@bineko.com.hrProjekt „Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“, započet 1. prosinca 2017., završava 1.10.2020. nakon nešto manje od tri godine provođenja. Projekt se provodio sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ukratko o projektu
U sklopu projekta, proveli smo diversifikaciju djelatnosti te izvršili strateški iskorak u proizvodnu djelatnost. Stupili smo u segment proizvodnje netkanog platna koje će se koristiti kao bazna sirovina u povezanim industrijama; u higijenskoj za proizvodnju ubrusa, pelena, stolnjaka itd.; medicinsko-sanitarnoj za proizvodnju tekstila i automobilskoj za proizvodnju filtera ulja, goriva, presvlaka itd. Preduvjet navedenom bio je nabava i instalacija novih proizvodnih linija te popratne tehnologije koji je ostvaren ovim projektom.

Rezultati projekta
Projekt je za cilj imao povećati našu konkurentnost stvaranjem pretpostavki za održiv rast i razvoj kroz diversifikaciju djelatnosti poslovanja. Ostvarenjem specifičnog cilja, povećanja konkurentnosti Bineka, doprinosi se i jačanju konkurentnosti hrvatske industrije i izvoza osnaživanjem i usklađivanjem njene tehnološke baze s visokim EU i međunarodnim standardima. Uspješnom provedbom projekta ostvareni su sljedeći rezultati:

  • R1 Nabavljene proizvodne linije i uspostavljen tehnologijski proces tvrtke za proizvodnju netkanog platna
  • R2 Provedena promidžba i osigurana vidljivost Projekta
  • R3 Projekt učinkovito proveden


Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Bineko d.o.o.


Dodatna oprema koju koristimo u proizvodnjiIako nabava, instalacija i puštanje u pogon novih linija za proizvodnju netkanog platna predstavljaju temelj za pokretanje naše proizvodnje netkanog platna, a samim time i za diversifikaciju poslovanja naše tvrtke, uz njih je bila nužna i nabava dodatne, visoko kvalitetne opreme. Prilikom nabave neophodne opreme vodili smo se načelima održivog razvoja te birali uređaje koji uvelike umanjuju zagađenje okoliša.

Vijčani kompresor i vijčana vakuum pumpa
Vijčani kompresor i vijčana vakuumska pumpa neophodni su u proizvodnome procesu netkane tkanine jer isporučuju osušeni komprimirani zrak čime se završava ciklus sušenja viška vode prisutne u materijalu.

Čeoni viličari i ručni viličar
Proizvodni pogon upotpunili smo dvama čeonim viličarima od kojih je jedan elekro pogona dok je drugi pogona na plin. Viličari služe za manipulaciju paletama, sirovinom i gotovim proizvodima. Viličari su nužni radi efikasnog upravljanja skladišnim kapacitetima te za transport sirovine i proizvoda između skladišta i proizvodnog pogona. Karakterizira ih mala potrošnja energije, niski troškovi održavanja te visoka produktivnost. Ručni paletni viličar nužan je radi manipulacije sirovina i gotovih proizvoda manjih težina.


Naše proizvodne linije za netkano platnoNabava proizvodnih linija bila je prvi preduvjet ostvarenja naše misije da diversificiramo poslovanje uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna. Nominalni tvornički proizvodni kapacitet linija koje su se implementirale u našu tvrtku je na razini oko 3.360.000 kilograma netkanoga platna godišnje. Za učinkovitu proizvodnju koristimo tri vrste proizvodnih linija; linija za izradu netkane tkanine, linija za izradu netkane tkanine preplitanjem vlakana vodenim mlazom te spunlace linija.

Linija za izradu netkane tkanine
Linija za izradu netkane tkanine sastoji se od više strojeva koji funkcioniraju tako da najprije stroj za pripremu vlakana otvara snopove sirovine i odvaja ih na manja vlakna koja se zatim pripremaju za sljedeći proces - grebenanje. Stroj za grebenanje vlakana prethodno raščupana vlakna prevlači preko niza valjaka presvučenih igličastim tepihom iz čega se dobiva jednoliko raspršena slojevita sirovina. Nakon toga dolazi stroj za razvlačenje platna koji platno razvlači u tanak sloj kao pripremu za sljedeći proces stvaranja slojeva do određene debljine. Posljednja u tom nizu je preša koja valjcima pritišće slojevana vlakna u cilju boljeg povezivanja. Sljedeći u toj liniji je skener koji služi za mjerenje dimenzije platna, uspoređuje ih sa standardima, te otkriva nepravilnosti i strana tijela u platnu. Na kraju linije smještena je automatska namatalica koja namata platno u kolute na kraju proizvodnje, a sadrži i dizalicu za pomicanje namotanih koluta.

Linija za izradu tkanine preplitanjem vlakana vodenim mlazom
Linija za preplitanje vlakana vodenim mlazom služi za proizvodnju tkanine koja se koristi u proizvodnji medicinsko-sanitarnih proizvoda poput kirurških odjela, košulja za pacijente, medicinskih posteljina i sl. Ona funkcionira na način da se prvotno osigura močenje vlakna što izaziva zbijanje vlakana prije prvog mlaza za preplitanje. Nakon toga slijedi šest ubrizgavača vode koji mogu izazvati mlaznice različitog pritiska s maksimalnim iskorištenjem vodene energije. Svaki ubrizgavač je u strukturu stroja spojen kroz pneumatički cilindar koji mu omogućava prilagođavanje pozicije te brzo podizanje u slučaju određenih poteškoća.

Spinlace linija
Spunlace proizvodna linija uključuje stroj za odmotavanje, a sastoji se od automatskog odmotavača s povratnim hodom i konzolne stropne dizalice. Radi se o poluautomatskom kružnom odmotavaču s automatskim mijenjanjem kolotura, pritisnim cilindrom i pneumatskim reznim listom, kojem je svrha odmotavanje velikih koluta tkanine i rezanje na komade, odnosno trake po mjeri. Svrha stropne dizalice su dizanje i premještanje koluta tkanine s i na transportna sredstva. Zatim dolazi stroj za sušenje tkanine u 2 bubnja kroz koja struji topao zrak. Slijedeći je stroj za glačanje koji uključuje glačalo i metalni detektor. Glačalo se sastoji od gornjeg (fiksnog) i donjeg (pomičnog) cilindra, osi za izravnanje nepravilnosti gornjeg cilindra, sustava za kalibriranje, zaštitnih vrata, a glavna svrha je glačanje tkanina. Metalni detektor služi za pronalaženja igli u tkanini prilikom glačanja te automatski otvara valjke da igle ne oštete površinu valjaka. Na kraju linije nalazi se automatska namatalica koja namata tkaninu u kolute te ih po potrebi reže. Uz to sadrži dizalicu za pomicanje namotanih koluta koja sadrži hidraulični sustav sa svrhom transporta namotanih koluta na kraju proizvodnje ka drugim transportnim sredstvima. Neizostavan dio linije je jedinica za električno napajanje kojoj je glavna namjena opskrbljivanje strojeva i linija električnom energijom i električno hlađenje sustava.


Razvojni put, vizija i misija naše tvrtkeBineko je osnovan 2002. godine te smo poslovanje u početku bazirali na uslugama posredovanja nekretninama, nakon čega smo aktivnosti diversificirali na segmente iznajmljivanja i davanja u zakup manjih poslovnih prostora i stambenih objekata. Porastom opsega poslovanja, dodatno smo se diversificirali na investiranje, izgradnju, a potom i na prodaju turističkih kapaciteta na hrvatskoj obali.

Nakon dugogodišnjeg poslovanja u segmentu nekretnina, odlučili smo iskoristiti postojeće infrastrukturne proizvodno-skladišne kapacitete i samostalno pokrenuti proizvodnju. Prostor za rapidnim tržišnim rastom na prostoru cijele Europske unije uočen je u segmentu proizvodnje netkanog platna.

S obzirom na želju za novim poslovnim iskorakom, tijekom 2016. godine proveli smo detaljno istraživanje tržišta, kako u kontekstu razvoja, proizvodnje i plasmana novog proizvoda, tako i u segmentu nasušno potrebnih internih ljudskih kapaciteta. Tako je naša vizija postala prerasti u regionalnog lidera u proizvodnji gotovih biorazgradivih proizvoda od netkanog platna visokog standarda kvalitete koji će predstavljati optimalan resurs za održiv i profitabilan rast svojih klijenata. Misija nam je postati globalno prepoznatljivo poduzeće u industriji tehničkog tekstila kao tvrtka koja je dosljedna u ispunjavanju potreba klijenata te stvaranja visoke dodane vrijednosti kroz pružanje profesionalne usluge, ali i kvalitetnog te ekološki prihvatljivog proizvoda.

Nakon provedbe projekta „Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“, naš dugoročni poslovni cilj temeljimo na širenju proizvodnje i prerade netkanog platna ka proizvodima višeg stupnja gotovosti, odnosno završne obrade materijala. To podrazumijeva uvođenje tehnološki naprednih faza bojanja i konfekcioniranja, čime se postižu specifična funkcionalna svojstva i željeni estetski izgled proizvoda. Pružanjem konačnog proizvoda želimo se profilirati kao ključan partner subjektima u turističkom sektoru, s obzirom na to da je cilj pokretanje proizvodnje jednokratnih ubrusa, stolnjaka, tkanina za čišćenje, ručnika i sl., dok bi za ostale propulzivne industrije ostali pouzdan dobavljač kvalitetnog netkanog platna.


O proizvodnji netkanog platna…Ključna snaga netkanog platna kao sirovine, a samim tim i njegova poslovnoga potencijala, univerzalnost je njegove primjene u čitavom nizu propulzivnih industrija i sektora. Posljedično, ova okolnost je i glavni pokretač rasta tržišta netkanog platna za značajnih 45,87% u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

Na prostoru Republike Hrvatske, segment proizvodnje netkanog platna nije adresiran, makar ne s primjenom u industrijama na koje cilja naš menadžment. Namjeravamo u potpunosti zaposjesti nišu proizvodnje baznog, ali finijeg i u potpunosti biorazgradivog netkanog platna, za potrebe higijenske industrije (jednokratni ubrusi u ugostiteljstvu, pelene, ručnici itd.), medicinsko-sanitarne industrije (gaze, tkanine, vate itd.) te automobilske industrije (npr. različiti filteri).

Prvenstveno, glavno sektorski segmentirano tržište na kojem namjeravamo plasirati svoje proizvode je sektor jednokratnih ubrusa namijenjen korištenju u ugostiteljstvu i higijeni.

U sklopu projekta „Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“ želimo istovremeno riješiti obje razine problema – internu i eksternu, što se odnosi na uspostavu proizvodnje u okviru internih kapaciteta tvrtke, i to upravo u onoj niši koja je u potpunosti neadresirana na hrvatskom tržištu, čime ulazimo u specifičan proizvodni segment. Prije svega, to ćemo postići nabavom novih, visoko kvalitetnih proizvodnih strojeva nužnih za pokretanje proizvodnje netkanog platna.

Smatramo da kao tvrtka dubinski razumijemo tržišne trendove i kretanja što potvrđujemo identifikacijom vrlo specijaliziranog i uskog tržišta netkanog platna koje trenutačno egzistira u vakuumu i kojeg karakterizira golem tržišni prostor.


U tijeku je provedba projekta
„Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“Nositelj projekta: Bineko d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 78.619.569,25 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 62.897.323,48 kn
EU udio u financiranju projekta: 28.395.564,66 kn
Razdoblje provedbe: 1. prosinca 2017. – 1. listopada 2020.
Kontakt osoba: Jozo Vujeva, direktor, bineko@bineko.com.hrBineko d.o.o. je 1. prosinca 2017. godine započeo s provedbom projekta “Diversifikacija poslovanja uvođenjem tehnološkog procesa za proizvodnju netkanog platna“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Kratki opis projekta
Provedba projekta uključuje opremanje proizvodno-skladišne hale proizvodnim linijama za proizvodnju netkanog platna, strojevima logističko manipulativne namjene nužnih za zaokruživanje proizvodnog ciklusa te IKT rješenjem za praćenje poslovanja. Osim toga, predviđena je i edukacija djelatnika tvrtke za korištenje navedenih tehnologija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Specifični cilj odnosno svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke Bineko d.o.o. stvaranjem pretpostavki za njen održiv rast i razvoj kroz diversifikaciju djelatnosti poslovanja. Ostvarenjem specifičnog cilja doprinijet će se postizanju općeg cilja – jačanja konkurentnosti hrvatske industrije i izvoza osnaživanjem i usklađivanjem njene tehnološke baze s visokim EU i međunarodnim standardima. Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

  • R1 Nabavljene proizvodne linije i uspostavljen tehnologijski proces tvrtke za proizvodnju netkanog platna
  • R2 Uspostavljeno i integrirano 5 ključnih procesa u industrijskom poslovanju
  • R3 Formirani operativni kapaciteti djelatnika u proizvodnji usvajanjem znanja i vještina za samostalno upravljanje novim tehnologijama
  • R4 Ostvaren pristup novim tržištima i povećana vidljivost tvrtke
  • R5 Provedena promidžba i osigurana vidljivost Projekta
  • R6 Osigurano učinkovito upravljanje projektom


Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Bineko d.o.o.


OBAVIJEST O NABAVI

Predmet nabave su linije za proizvodnju netkanog platna.
Predmet nabave uključuje dostavu i implementaciju proizvodnih linija. Predmet nabave je podijeljen u 3 grupe te ponuditelji imaju mogućnost podnošenja ponude za jednu, više ili sve 3 grupe:
Grupa 1: Linija za izradu netkane tkanine preplitanjem vlakana vodenim mlazom
Grupa 2: Linija za izradu netkane tkanine
Grupa 3: Spunlace proizvodna linija.

Evidencijski broj nabave: 01

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
Klikom na link je omogućen download obavijesti o nabavi te cjelokupne dokumentacije o nabavi. Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona 098/249 049.

DOKUMENTACIJA:

Datum Naziv dokumenta Format
25.3.2019. 01-Dokumentacija o nabavi.zip PDF

PROCUREMENT NOTICE

Subject of procurement are Nonwoven production lines.
Subject of procurement includes delivery and implementation of the production lines. The subject of procurement is divided into 3 lots and tenderers have the option of submitting bids for one, more than one or all 3 lots of subject of procurement:
Lot 1: Nonwoven production line by entangling fibers with a water jet
Lot 2: Nonvowen production line
Lot 3: Spunlace production line.

Publication reference number: 01

Documentation is available here:
By clicking on a link download of the procurement notice and all of the procurement documentation will be allowed. If you are having trouble with downloading the documentation, please contact us on number 098/249 049.

DOCUMENTATION:

Date File name Format
25.3.2019. 01-Procurement documentation.zip PDF

scroll to top